Auto Theorie Ezelsbruggetje | Ezelsbruggetje voor je auto theorie

Auto theorie ezelsbruggetje

Het doel is de theorie zo eenvoudig mogelijk te maken, ook al lijkt zij ingewikkeld. Zelfs omdat de auto theorie zo veelzijdig is, kunnen er snel geheugensteuntjes voor worden ontwikkeld. Het doel is dat met zo'n geheugensteun niet alleen een deel van het idee gemakkelijk kan worden onthouden, maar dat er ook geen ruimte is voor onzekerheid.

Ook eigen ezelsbruggetjes opstellen is eenvoudig

Iedereen heeft immers een eigen leertempo en aanpak, dus je kunt je eigen geheugensteuntjes ontwikkelen. Handige mensen kunnen zelfs een uitgebreid systeem opzetten om bijvoorbeeld de meeste verkeersborden te onthouden. Dat is niet moeilijk, want de vorm en de kleur verraden in veel gevallen al de betekenis. Bovendien staat op sommige borden ook tekst. Je eigen geheugensteun maken voor het theorie-examen voertuig is nuttig, en je moet oppassen dat je niet te veel plagiaat pleegt. Anders kan veel moeite worden verspild aan het leren van de juiste ezelsbruggetjes. Het gaat trouwens niet alleen om het uitleggen van verkeersborden; het gaat ook om het herkennen van gevaren, het hebben van kennis en het verkrijgen van inzicht.

De meest voordehand liggende ezelsbruggetjes voor je theorieexamen

Sommige ezelsbruggetjes zijn al heel nuttig van aard en vergen niet veel moeite om te onthouden. Zo maakt het bord met kruiS = verboden te Stoppen duidelijk dat stoppen bij zo'n bord niet is toegestaan. Een variatie op dit geheugensteuntje is het bord met streeP = verboden te Parkeren. Opgemerkt moet worden dat ezelsbruggetjes alleen als hulpmiddel toegestaan zijn om te worden gebruikt. Bij het horen van een sirene kan de toon al bepalen om welk voertuig het gaat. Hoor je bijvoorbeeld een ik kom, ik kom, dan is het de sirene van een brandweerwagen. Net zo, wat zijn de voorrangsregels op een kruispunt? Haaientanden betekenen dat een korte bocht voor een lange bocht gaat. Tenslotte is gevaarherkenning een aparte categorie. Bijvoorbeeld, als je rijdt en je ziet mensen op straat, ga dan op de rem staan - remmen dicht zonder zicht. Met wat creativiteit kan voor elk onderwerp een geheugensteun worden gemaakt. Je zult weten of het nuttig is tijdens oefenexamens; zo niet, overweeg dan of het oorspronkelijke geheugensteuntje nog te redden is.