Verkeersregelaar | Leer alles over verkeersregelaars in 2023

Verkeersgelaar

In de meeste gevallen wordt het verkeer geregeld met behulp van verkeersborden, markeringen en verkeerslichten. Er kunnen echter momenten zijn waarop plotselinge situaties vereisen dat op die plek nieuwe regels moeten worden gevolgd. Deze worden door de verkeersregelaar aangegeven. Verkeersregelaar zijn is niet simpelweg orders geven aan bestuurders, maar er is een proces dat moet worden gevolgd voor deze rol. De verantwoordelijkheid die op de verkeersregelaar rust is groot en dus moeten het personen zijn die daarvoor voldoende zijn opgeleid in gevaarherkenning.

Zijn gebonden aan specifieke regels

Omdat het verkeer zo'n grote rol speelt, is het essentieel dat de mensen die het verkeer regelen aan regels gebonden zijn. Dit betekent dat niet zomaar iedereen als verkeersregelaar kan worden aangesteld, zelfs niet tijdelijk. Zo zijn er bij evenementen meestal verkeersregelaars aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en de zaken in goede banen te leiden. Verkeersregelaars zijn onder te verdelen in verschillende soorten: beroepsverkeersregelaars, evenementenregelaars, transportbegeleiders en verkeersbrigadiers.

Het is begrijpelijk dat hun bevoegdheden heel verschillend zijn. De strengste regels gelden voor professionele verkeersregelaars die ook landelijk worden aangesteld. Transportbegeleiders in een militaire colonne hebben dezelfde eisen voor opleiding en examens als verkeersregelaars om ervoor te zorgen dat zij hun taken onder alle omstandigheden kunnen uitvoeren.

Ook de Gemeente mag de selectie verrichten

Verkeersregelaars worden aangesteld door de gemeente of het ministerie van Infrastructuur na een toetsing door de politie. Bedrijven die behoefte hebben aan verkeersregelaars doen de aanvraag. Dit is ook een directe manier om ervoor te zorgen dat het inzetten van de verkeersregelaars efficiënt gebeurt. Voor een evenementenverkeersleider is één online afgelegde test voldoende; deze is vrij snel en er worden geen hoge eisen gesteld. Daardoor hebben deze verkeersregelaars specifieke grenzen. Voor de andere groep ligt de lat echter veel hoger - zij moeten goed op de hoogte zijn van alle regels en beperkingen voordat zij de taak van verkeersregelaar op zich nemen. Er zijn duidelijke instructies om de verkeersregelaar te herkennen. Het oranje pak met de driehoek op de voorkant moet de verkeersgebruikers duidelijk maken dat zij de instructies stipt moeten opvolgen.