Militaire Colonne | Wat doe je bij een militaire colonne in 2023?

Militaire colonne voorrang

Voorbereid zijn op elke verkeerssituatie is altijd ideaal, om twijfels te voorkomen en een veilige verkeersstroom te behouden. Wanneer je toch unieke situaties tegenkomt, zoals een militaire colonne, zorg er dan voor dat je weet welke voorrangsregels er gelden. Dit is niet iets wat mensen in Nederland vaak zien, maar juist daarom is het belangrijk om te weten wat je moet doen als je er een tegenkomt op de weg. Denk eraan: niet elke groep legervoertuigen die op de weg rijdt, wordt beschouwd als een militaire colonne. Net als bij het leren van verkeersborden, zal oefening ervoor zorgen dat je alle regels kent.

Dat wordt aan het overig verkeer wel duidelijk gemaakt

Volgens de wet moet het eerste voertuig in een militaire colonne aan beide zijden een blauwe vlag voeren. Bovendien moet de rechterkoplamp blauw licht uitstralen. Deze combinatie is van verre herkenbaar en laat er geen twijfel over bestaan dat het om een militair colonne gaat. De volgende voertuigen zijn eveneens herkenbaar aan hun koplampen aan de rechterzijde, die blauw licht uitstralen. Het laatste voertuig van de colonne draagt een groene vlag aan de rechterzijde waarbij de koplamp aan die zijde ook groen licht uitstraalt. Een auto theorie ezelsbruggetje om dit te onthouden zou zijn: "Zodra je groen ziet, mag je weer rijden." Voor militaire voertuigen die geen deel uitmaken van de colonne ervoor of erachter, gelden de speciale regels die voor de colonne gelden, niet. De zichtbaarheid van de colonne is dus goed geregeld en wordt van andere weggebruikers verwacht de regels na te leven.

Wat verwacht men bij zo een colonne

Wat moeten andere weggebruikers in dit geval doen? Voor dit speciale scenario gelden andere regels. Bijvoorbeeld, zelfs als er een oversteekplaats is, hebben voetgangers geen voorrang als er een militaire colonne is. De colonne heeft dus altijd voorrang, ook als die van een zandweg komt of als het verkeerslicht op rood springt - zolang de voertuigen in kwestie al passeren. Als zij op een kruispunt of een onverharde weg komen, moeten zij eerst wachten tot het veilig is om op te trekken. Daarna mag de colonne niet meer onderbroken worden totdat het laatste voertuig is gepasseerd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel; zelfs hulpverleningsvoertuigen moeten in deze situatie voorrang verlenen. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten voorrang te verlenen, maar dat is iets wat op die plek moet worden besloten.