Voorrangsregels | Alle voorrangsregels van 2023 op een rij

Voorrangsregels

Wie mag er door? Moet je stoppen of nog even wachten? Over deze kwesties mag in het verkeer geen onduidelijkheid bestaan. Daarom zijn er voorrangsregels opgesteld die voor elk scenario gelden. Deze regels worden ook geregeld door verkeersbordenen -signalen. Om een idee te krijgen van hoe belangrijk voorrang is, kun je bedenken wat er zou gebeuren als er in het verkeer geen voorrangsregels zouden bestaan. Als er dus een unieke groep regels in het verkeer is die betrekking hebben op voorrang, dan zijn het wel de voorrangsregels. Ze mogen echter niet klakkeloos worden toegepast, want er zijn altijd uitzonderingen. Je moet altijd nagaan of de verkeerssituatie het toelaat.

Voorrangsregels oefenen

Als je ooit twijfelt, hebben voorrangsregels altijd begeleidende borden om alles duidelijk te maken. Bijvoorbeeld, het bord voor een voorrangsweg of kruispunt is in de meeste gevallen te vinden onder de B-serie. Bovendien wordt het belang van deze regels ook sterk benadrukt - wat blijkt uit het feit dat er in het RVV een hele aparte serie is over voorrang. Maar vergeet niet dat er genoeg andere gevallen zijn waar de regels van toepassing zijn buiten dit document; bijvoorbeeld wanneer je een voertuig ziet met de sirene aan. Als je studeert voor je theorie examen, is het belangrijk om de voorrangsregels goed door te nemen. Er zijn enkele uitzonderingen op de regel, zoals voor hulpverleningsvoertuigen met loeiende sirenes of een militaire colonne. Ook moet de verkeerssituatie het gebruik van die voorrangsregels toelaten. In sommige gevallen kan afwijken van de regels nodig zijn om de veiligheid te handhaven. Dit leer je tijdens het onderdeel verkeersinzicht.

Voorrangsvoertuigen vormen een aparte groep

De rijwet geeft gedetailleerde instructies voor afzonderlijke groepen voorrangsvoertuigen. Zo hebben trams altijd voorrang, ook al naderen ze van links of rechts op een rechtdoorgaand traject. Behalve als een verkeersbord anders aangeeft. Hoewel deze regels vanzelfsprekend lijken, zien veel mensen ze toch over het hoofd. De regels voor voetgangers zijn een voorbeeld van uitzonderingen. Voetgangers worden beschouwd als de meest kwetsbare groep in het verkeer en krijgen veel aandacht. Op zebrapaden moeten zelfs trams voorrang verlenen aan voetgangers. De voorrangsregels voor fietsers zijn weer anders, en in veel situaties moeten zij voorgaan.

Aan een rechtdoorgaande fietser zal voorrang verleend moeten worden op een gelijkwaardig kruispunt. Wanneer heb je voorrang? Dit geldt voor situaties waar er een kruising is tussen verharde en onverharde wegen, zoals bij een rotonde. In alle gevallen heeft het verkeer op de verharde weg voorrang op het verkeer op de onverharde weg. Dit moet gezien worden in het licht van unieke rijomstandigheden.