Haaientanden | Haaientanden in het theorie-examen 2023

Haaientanden verkeer

Wegmarkeringen zijn nodig voor het verkeer omdat zij duidelijk maken welke regels moeten worden gevolgd. Daarom is het van noodzakelijk belang dat de weggebruikers die door de markeringen worden beïnvloed, de regels kennen. Verkeersborden met haaientanden danken hun naam aan de wit geschilderde driehoeken in een ononderbroken rij, die lijken op de tanden van een haai. De vorm is vergelijkbaar met het bord voor voorrang, en het is een wegmarkering die zeker in het oog springt. Het volgen van de regels met betrekking tot dit teken moet serieus worden genomen, zonder ruimte voor verwarring. Daardoor is het belangrijk om de auto theorie vaak te beoefenen.

De focus is dus op de kruisende weg

De enige mensen die geen voorrang hoeven te verlenen aan het verkeer op een kruisende weg wanneer zij haaientanden zien, zijn bestuurders in een militaire colonne. Ruiters en fietsers vallen wel onder de regel. Voetgangers vallen echter niet onder de voorrangsregels voor haaientanden. Er wordt ervan uitgegaan dat voor hen het gewone fatsoen geldt. Het voorrangsbord heeft de vorm van haaientanden, zodat bestuurders het gemakkelijk kunnen herkennen. Dit is het geval wanneer de haaientanden in moeilijke weersomstandigheden niet te zien zijn. De markeringen op de weg zijn bedoeld om de aandacht te trekken en bestuurders eraan te herinneren dat ze op dit kruispunt voorrang moeten verlenen. Aangezien de haaientanden ook vergezeld gaan van borden, zorgt dit ervoor dat het altijd zichtbaar zal zijn.

Er zijn veel regels die je moet kennen voor het theorie-examen. Je kunt je theoriekennis snel opdoen door te kiezen voor een cursus van 1 dag. Wil je goed voorbereid zijn, zorg dan dat je de stof goed bestudeert en oefent.

Veel aandacht moet er zijn voor rotondes

Als je rijdt en haaientanden ziet, let er dan op dat fietsers voorrang hebben rond rotondes. Hoewel het niet duidelijk is hoe ver het fietspad van de rotonde verwijderd moet zijn, is het altijd beter om voorzichtigheid te betrachten en hen voorrang te verlenen. Vermeldenswaard is dat voetgangers op deze kruispunten geen voorrang hebben.

Als je niet zeker weet of je moet stoppen of vertragen, maak je dan geen zorgen - de aanwezigheid van een bord nadering voorrangsweg of haaientanden geeft aan dat je je snelheid hoe dan ook moet verminderen. Als er echter geen stopbord staat, hoef je niet volledig tot stilstand te komen. Zolang het zicht aan beide zijden voldoende is, kun je gewoon doorrijden. Als er toch twijfel blijft bestaan, is het altijd beter om voorzichtigheid te betrachten en te stoppen om er zeker van te zijn dat niemand zich bevindt op de voorrangsweg. Wanneer de haaientanden slechts aan één kant van de weg worden neergelegd, moet extra aandacht worden besteed. Bijzondere omstandigheden met slechts aan een kant van het wegdek haaientanden komen vaak voor bij rotondes, en die vereisen meer aandacht bij het oefenen van haaientanden.